Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling 2024

februar 28 @ 17:00 - 21:00

Agendaen er som foreskrevet:
 Valg af dirigent
• Valg af referent og stemmeudvalg
• Bestyrelsens beretning
• Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg 
• Regnskab
• Behandling af indkomne forslag
• Planer for det kommende års arbejde
• Fastsættelse af kontingent
• Godkendelse af budget
• Valg af formand i ulige år – ej relevant
• Valg af kasserer i lige år – Kenan har valgt ikke forsætte
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 2 på valg i lige år og 1 på valg i ulige år.
• Valg af revisorer og revisorsuppleant • Valg af personer til udvalg
• Eventuelt

 
 
Til denne mail er 3 vigtige filer,
Formanden beretning, som er sendt og godkendt af Københavns Kommune
Årsregnskabet 2023 – det er lavet i Dinero så det ser anderledens ud end sidste år og der kan være fejl i den, da kasseren har valgt at stoppe før tid har Mikkel og jeg godkendt det, det har pt. Ikke været igennem revisor.
Referat fra Bestyrelsesmødet januar 2024 med bestyrelsens forslag til godkendelse på Generalforsamlingen.
 
Forslag fra medlemmer:
Lene W. fra Atelier:
#1: Internet, evt Fiber (eller andet til den slags)
Fast pris, således at vi ikke skal slås over medlemmernes forbrug.
 
#2: Hvad med en billig, men ny bærbar computer, samt mindre printer, som står til rådighed, i Værkstedshuset, for bestyrelse og kontaktpersoner, udelukkende for Værkstedshusets mails, dokumenter til ‘Kultur og Fritid’, til medlemmer. Og eventuelle andre skriverier til andre modtagere, udelukkende i forbindelse med værkstedshusets behov.
Jeg mener at der allerede i starten af Værkstedshusets levetid, stod printer (gammel), og computer (gammel) til rådighed for bestyrelsen fra år2000. Men vi har set dem ældes og blive smidt ud.
 
Forslag fra Kenan fra Træ&Metal:
#3 Træ og metal vil gerne fremsætte forslag om at der kontaktes en murer, der kan komme og se på væggene i Træ og metal.

Der er flere steder hvor pudsen er faldet af væggen og der er misfarvninger, der indikerer at der er eller har været fugt skade.

Foruden besigtigelse og reparation af væggene i træ og metal ønskes der også at der bliver fuget rundt om døren ind til Træ og metal og at selve døren sættes fast igen, så den ikke står løst i hullet. Over døren ind til træ og metal er murværket ødelagt med store revner ind igennem væggen. Denne skade omkring rørene ønskes udbedret, så der ikke opstår fugtskade.

#4 Træ og metal vil gerne fremsætte forslag om at der skiftes håndvask på toilettet på træ og metal, sådan at der indkøbes og skiftes til en stålvask, der er stor nok til at der kan fyldes en spand vand til gulvvask, samt rengøring af pensler mv.

#5 I forbindelse med skift af vandrør på Træ og metal ønskes det, at der indlægges varmt vand fra centralvarmen. Varmvandsbeholderen ønskes fjernet om muligt.

Detaljer

Dato:
februar 28
Tidspunkt:
17:00 - 21:00