Fællesarbejdsdag #2 2023

Vi skal have fælles arbejdsdag, der skal ryddes op på fælles arealer og værksteder   3 hovedpunkter Genbrugsstationen med ting der står udenfor Haven skal friskes op klargøres til vinteren, samt alle ting skal fjernes fra muren ind mod Amager Centeret Lad os få fikset lyset I gården, de to lamper ved indgang skal have […]

Generalforsamling 2024

Agendaen er som foreskrevet:  Valg af dirigent • Valg af referent og stemmeudvalg • Bestyrelsens beretning • Beretning fra generalforsamlings nedsatte udvalg  • Regnskab • Behandling af indkomne forslag • Planer for det kommende års arbejde • Fastsættelse af kontingent • Godkendelse af budget • Valg af formand i ulige år - ej relevant • Valg af kasserer i lige år - Kenan har valgt […]

Bestyrelsesmøde i Atelier

Punkter til agenda: Evaluering af medlemskontingenter og medlemskaber som ikke reagere på den nye sats, emails og opkald. Forslag fra Daniel: Kan vi samarbejde med Repaircafe som foregår en gang om måneden i Kvarterhuset - kunne bidrage til bedre kendskab, brug af værkstedet mv. lad os debatere dette. Fællesarbejdsdag