General forsamling 2016

Dirigent: Mikkel       Referent: Jens                   Tilstede : 11 medlemmer.

Formandens beretning.

 • Sidste generalforsamling var d. 5.marts 2015. Vigtigste beslutning var at forhøje kontingentet til 230,-kr/md. Ingen planer, ingen forslag- ret nedslående i forhold til aktiviteter. 
 • Men der blev dog nedsat en bestyrelse – som nu har fungeret et år. Og jeg skal kort opridse årets gang – set med bestyrelsens øjne.
 • Bestyrelsens arbejde er vigtigt – opkræve kontingent – holde styr på medlemslister, nøgler og dagligdagen i værkstederne. Vedligeholde hjemmeside, Facebook. Byggeprojekter, ansøgninger til diverse udvalg, rundvisninger m.v.
 • Konkrete aktiviteter. Ud over bestyrelsesmøder:
 • 2 ansøgninger til Amager Øst – lokaludvalg. Vedr. ombygninger – omlægning af låsesystem, computer m.v.
 • Vi var indstillet til Amager Frivilligpris – afgjort i december – gik til judoklub.
 • Arrangeret sommerfest – aflyst p.g.a manglende tilmelding.
 • Arrangeret intern åben hus dag – 17. oktober. Stor succes med godt 20 deltagende, hvor  vi fik  besøgt hinandens værksteder og ryddet en del op. Især på Flex-værkstedet, og som man jo kan se har det betydet et helt andet værksted i dag med mange aktiviteter.
 • Vi har deltaget i flere gange loppemarked i Prismen – og udover at sælge egne effekter har vi naturligvis også reklameret for v-huset. Som led i hvervekampagnen har vi også kontaktet Amager bladet.
 • I det hele taget er v-huset i en god gænge med hensyn til aktiviteter, hvilket også afspejles i økonomien. 
 • Fremadrettet har vi planlagt en arbejdsdag for v-huset lørdag d. 21. maj. Og en sommerfest til d. 18. juni. Og diverse loppemarkedsdage i Prismen.

Regnskab.

Lene gennemgik det fremlagte regnskab og budget. Der var få spørgsmål til el-og varmeregnskab. Regnskab og budget blev godkendt. 

Indkomne forslag: (Mikkel)

 1. 1.     At togklubben, mod betaling, kan benytte kontorlokalet til opbevaring af deres modeltogs udstillings anlæg. Dette vil være en god løsning for togklubben og vil kunne generere en yderligere fast indtægt på et lokale der ellers ikke har nogen indtægt.

             Forslaget blev nedstemt.

 1. 2.     Forslag om at indhente tilbud på nyt elektronisk låsesystem.                                                      Forslaget blev vedtaget. Mikkel er tovholder.

Nedsættelse af diverse udvalg:

 • Indretning af sy værksted/køkken. 

 Gruppen består af: Lene, Ramona og Katja. Gruppen udarbejder forslag til videre bearbejdning sammen med bestyrelsen.

 • Markedsføringsudvalg. Består af : Mikkel, Pia og Katja. Arbejde med markedsføring – herunder ansvarlig for deltagelse i loppen på Prismen.
 • Aktivitetsudvalg: Består af Jens, Mikkel og Anette. Forbereder fælles arbejdsdage, sommerfest m.v.

Mødekalender for 2016:

Alle bestyrelsesmøder er aftalt til at ligge onsdag aften fra 19.00 –ca. 21.00.

Møder i nedsatte udvalg aftales internt i gruppen

Bestyrelsesmøder: 6/4, 11/5, 10/8, 5/10 og 16/11. (Suppleanter er meget velkomne.)

Arbejdsdag v-huset : 21. maj kl 10-14.00.   Sommerfest : 18.juni kl 14-17.00.

Der er aftalt møde i aktivitetsudvalget d. 8.juni kl.19.00.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Ikke på valg: Formand : Jens Lorentzen.

                        Næstformand : Mikkel Fog Paevatalu

Vores kasserer Aage Thorhauge ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Som ny kasserer er valgt Erik Christiansen

Bestyrelsesmedlem (regnskabsass.) Lene Weiss genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem er : Daniel Nielsen.

Som suppleanter til bestyrelsen er valgt: Catrine Weichmeister og Jan Lindholt

Som revisor er valgt : Lars Hansson, revisorsuppleant : Kjeld B. Nielsen

Den ny bestyrelse konstituerede sig selv I forlængelse af generalforsamlingen.

Evt, : For at sikre at medlemslisten holdes vedlige på en hensigtsmæssig måde vil Daniel undersøge muligheden for en internetløsning. 

Referent : Jens Lorentzen.