Referat bestyrelsesmøde 06-04-2016

Tilstede: Daniel, Jan, Lene, Erik, Jens, Mikkel (ref)

Der er nogen nye planer om forrummet. Der er fremsendt en plan fra IKEA køkken programmet. Samlet pris ca. 3700,- Jens syntes det er en god ide at lave et køkken/hyggerum. De blå stole sætter vi til salg i den blå avis til en lav pris. Vi bevarer de to stakke stole på toilettet til fremtidige møder m.m. Vi lader køkkenholdet gå videre med denne løsning og Jens vil gerne stå for opsætning af vask/armatur. Jens snakker med gruppen og hjælper med det praktiske.

Der er nu indkøbt og indsat sikringer der passer til den rigtige størrelse. Der skal renoveres på bevægelsesfølerne og Jens finder ud af om KK/Niels skal stå for dette. Og samtidigt får vi elektrikeren til at lave strøm til det nye køkken.

Der er i øvrigt planer om at kommunen skifter porten. Der kommer nogen folk ud og kikker på det. Det glæder vi os til.

Den ”ekstra” motorcykel i skuret er nu kommet ud. Tak til Erik. Der er i øvrigt ryddet ud generelt i skuret.

Finn, vores husarkitekt, laver en tegning til det nye skur. Det sendes til kommunen og vi går ud fra at vi kan bygge det snart. Måske allerede til arbejdsdagen.

Næste loppemarked er 10 april. Men det er lidt uklart hvem der kan komme. Det er via Niels vi aftaler om vi kommer eller ej. Det er markedsføringsudvalget (Mikkel) der har opgaven med at koordinere deltagelsen.

Der arbejdes på at få plads til endnu et medlem på flex værkstedet. Det bliver 8 i alt.

Vi diskuterer lidt hvordan vi definerer hvor mange der kan være på et værksted. Det er jo ikke fedt hvis medlemmerne føler at de konstant skal indskrænke sig fordi der kommer flere medlemmer. Så generelt er det jo værkstederne der selv styrer indretningen men under hvilke forhold?

Jan spørger til hvordan man egentlig træffer en beslutning på et værksted. Er det håndsopretning blandt fremmødte til et møde eller hvordan. Vi diskuterer lidt frem og tilbage og hælder mest i mod at det er noget værkstedet der definerer det.

Det er grundlæggende kontaktpersonen på et givent værksted der melder til bestyrelsen om der er plads eller ej på et værksted. Hvis der ikke er plads skrives personen på venteliste eller gives plads på andet værksted hvis der er plads.

Regnskabet er flot og der er mere end 10 medlemmer over budget. Der er derfor luft til investeringer i køkken og elektrikere m.m. De ca. 3000 vi har fået som en indbetaling er penge tilbage i varme. Tak Aage for at have justeret på fjernvarmen.

Daniel har jo foreslået at vi bruger ”RushFiles” til fælles drev. Det er kun til bestyrelsen og alle bestyrelsesmedlemmer skal have deres ejet login. Daniel står for den indledende opsætning.

Vores officielle mail adresse kan alle i bestyrelsen få adgang til og man er derfor velkomme til at svare på de mail man har relation til. Husk derfor at sende svar tilbage til mailen cc. Så alle kan se at der er svaret.

Bestyrelsesmøde 11 maj flyttet til 18 maj. Jans kort nr. 11 er ombyttet til 244