Referat bestyrelsesmøde 28-11-2018

Tilstede: Lene, Erik, Daniel, Mikkel (ref), Rebekka

 1. Lene gennemgår regnskabet.
  Med det nuværende medlemstal ser økonomien rigtig fin ud.
  Der er et par medlemmer der mangler at indbetale en måneds kontingent.
 2. Ventelister.
  Rebekka forklarer hvordan der er sket kommunikations brist omkring ind og udmeldinger og håndtering af ventelister. Der har været flere der ville ind på sy værkstedet og ikke nok pladser. Der har været forvirring omkring udmeldinger og derfor ikke klarhed omkring hvor mange pladser der var ledige. Proceduren er helt klar:
  •   Det er kun kontaktpersonen for det konkrete værksted der kan meddele om der er ledige pladser.
  •   Både kontaktpersonen og bestyrelsen skal holdes orienteret når medlemmer meldes ind og ud.
  •   Ventelister styres af værkstedets kontaktperson. Personer skrives op i den rækkefølge dehenvender sig til kontaktpersonen.
 3. Generalforsamling.
  Datoen er sat til 20. feb. 2019
  Bestyrelsesmøde er 16. jan 2019
  Formanden (Mikkel) og Lene er på valg.
  Forslag om overdækning i gården kunne være med på GF.
 4. Behov i værksteder:
  Rebekka har ønsket et damp anlæg til sy værkstedet. 3200,- Vi beslutter at det må gerne indkøbes.
 5. Og sikkert meget andet:
  Lene nævner at vi stadig har mulighed for at få en plads på loppemarked i Prismen.
  Rebekka nævner at der er et par skabe til overs fra sy ombygningen. De kan bruges i et andet værksted hvis nogen har behovet.