Referat bestyrelsesmøde 23-3-2020

Corona-krise:
1) Vi opfordre til at man ikke bruger V-huset unødigt i denne tid med social distancering.
2) vi afholder bestyrelses møder via mail
3) Der er visse opgaver som må udskydes – f.eks. ingen nye medlemmer, personlige samtaler osv. 
4) Pas på jer selv så vi kan komme tilbage til normale tilstande snarest.

1. Ny formand – Det blev forslået at Daniel overtager formands posten fra Mikkel, som forsætter som bestyrelses medlem. Vedtaget.

2. Kasserens opgaver – Kenan skal igang med opgaven, Daniel/Lene hjælper ham igang. Det konstateres mange stadig betaler 230/måneden en oplysnings mail sendes ud. – Kenan forespurgte hvem bestemmer hvad der skal indkøbes. – nødvendigheder, så som toiletpapir, vedligehold er en fælles udgift, købes af dem der løser opgaven – ingen krav om beslutning – værkstedernes interesse –  f.eks. værktøj til træ & metal eller materialer til ateliet, styres af kontaktpersonen i værksteder som forespørger bestyrelsen om indkøbet, der har tidligere været puljer af overskud som er brugt på dette, disse har ophørt da huslejen stiger. Men der vil være penge til små indkøb gennem hele året. – Kenan har sat en Dinero konto op, for at holde styr på regnskabet, vi laver forsøg om det kan lette opgaven fremover. og må evaluere hvor langt vi kan komme for små midler.

3. arbejdsopgaver/roller – de fleste roller kører se GF referat

4. Ventelister – ansvaret ligger hos kontaktpersonerne – i Corona tiden tager vi ikke nye medlemmer ind 

5. Førstehjælps udstyr på værksteder – disse må indgå i nødvendigheder, disse skal tjekkes for indhold, ildslukkere mv. skal tjekkes.  – der er forslag om at få en hjertestarter – undersøges af Kenan.

6. Lys i gården. Det kosntateres de LED lamper vi fik monteret ikke har kunne tåle vinteren og er holdt op med at virke. Erik kontakter Rosa (Vores kontakt person) samt indhenter overslag på at få det fikset af elektriker.

7. Hjemmesiden er flyttet til WordPress, alle i bestyrelsen burde have adgang og kan redigere. Man opfordres til at kigge på det, så vores informationer er opdateret.

8. Prismen – Lene informere – men sat i bero pga. Corona krisen.