Referat bestyrelsesmøde 5-8-2020

 1. Nyt fra værkstederne: 
  Træ og metal: stadig problemer med folk låner ting uden at spørge. Ønsker at sætte kodelås på skabene. 6 på venteliste
  Mekanisk: intet nyt, snak om omstrukturering for bedre plads fordeling. 4 på venteliste
  Tekstil: ingen kontakt med rebekka og umiddelbart ingen venteliste
  Flex: Daniel kontakter Jan. 
  Atelier: 3 på venteliste. 
  Goldenspikes: alt normalt. Ingen venteliste 
 2. Medlems status:
  Status pt 54, men 5 betaler stadig gammel sats for medlemmer.
  Vente lister, venligst forhør jer om folk stadig er interesseret.
  Venteliste revideres til st udelade adresse
  Vi er lige under budget gennemsnittet så kontaktpersonerne opfordres til at revidere ventelister
  Daniel sender rykker til dem der ikke betaler korrigeret medlemskab 
 3. Økonomi/Regnskab:
  Huslejen kom 3 måneder på en gang, stor post. Manglende indbetalning. Ingen større udgifter. 
 4. Kasseren ønsker afløsning: Kenan ønsker ikke længere være kassere en ny kassere skal findes – Lene foreslås fra formandens side da hun har adgang til banken.
 5. Kontoret er ryddet op: Nøglekort pc er død, folk bedes flytte over på mobil port åbning. Mobilnummeret skal op på hjemmeside
 6. Efterårsoprydnings dag: Søndag den 6 september. Fokus på gården, kortsystem, cykeloprydning og skuret. Storskrald
 7. Udendørs fælles arealer: Klaus og Lars fylder med cykler, de bedes rydde op. Langt tids opbevaring uden for værkstederne skal have navne på
 8. Affald: Vi mangler pap, ønsker farligt affald og storskrald.