Referat bestyrelsesmøde 7-10-2020

Fremmødte: Erik, Kenan og Daniel, Lene har givet input via mail.
Nyt fra værksteder:
Mekanik, intet nyt 6 på venteliste
Træ & metal: der er gjort mere plads. De har inddraget de to skabe som var i overskud og stod på kontoret. Med formål at have bedre arbejdes plads.
Tekstil: ingen kontakt, stadig medlems underskud (3)
Atelier: intet nyt – køre som sædvanligt antagelse
Goldenspikes: virker mere aktive

Medlemsstatus:
50 ikke nok, noget må gøres.
Tekstil debateres. Overvejer ny kontaktperson.
Der overvejes omrokering af medlemmer for at aflaste ventelister på de populære værksteder. 
Hvad gør vi medlemmer som opføre sig inaktivt ? Kontaktpersonen tager personligt kontakt med vedkommende og spørg til fremtidigt medlemskab.

Økonomi og regnskab:
Lene har sendt mail med detaljer, vi køre mod et lille underskud grundet det lave medlemstal.
Det opfordres til ingen ekstra udgifter for tiden.

Storskrald: Affald, vi må selv gøre noget desværre. 

Kontoret: er nu nærmest tomt, det foreslåes det inddrages til værkstedareal. Mekanik kan derved have plads til mere. Det er vedtaget. 

Mødet hævet kl 20:00