Referat bestyrelsesmøde 13-03-2024

Daniel har brokket sig over skrald

Tilbagebetaling afklares

Roller i bestyrelsen

Kassere adgang til Dinero og bank

Revidering af hjemmesiden

Meddelelse fra Erik som fratræder som næstformand og melder sig også ud af v-huset.

Hvordan går det på værkstederne

Port binder og håndtag

Repetition af procedure udmeldelse af alelier.

Tilstæde er Daniel, Klaus, Poul, Alla, Erik, Marianne

Referat fra GF er på hjemmesiden.

Der udsendes en mail til alle omkring afmeldelse af betalingsservice, konto for tilbagebetaling og ny

oprkævning for næste år.

Togklubben kan eventuelt få en samlet tilbagebetaling

Roller i bestyrelsen: vi har nu en anden bestyrelses konstruktion med 6 medlemmer der konstituerer sig

selv. Daniel vil gerne fortsætte som formand et år mere. Mikkel tager kasserer posten. Poul har tidligere

stået for at besvare email så der ikke er flere der svarer på det samme. Poul sender mail videre til dem som

som emailen vedrører. Det er primært mail om indmeldelse. Poul fortsætter denne funktion. De faktiske

indmeldelser og udmeldelser skal fremadrettet indmeldes fra kontaktpersonen/bestyrelsesrep fra

værkstedet til kasseren som står for det praktiske med oprettelse i Dinero og porten.

Aflevering og udlevering af nøgler. Afgående medlemmer afleverer nøglen i postkassen gerne i en kuvertt

med medlemmets navn på.

Revidering af hjemmesiden: Hvem kigger den igennem og retter/opdatere ventelisten m.m. Er det relevant

at der står venteliste antallet? Vi fjerner ventelisten. Navne på bestyrelsesmedlemmer tilrettes. Daniel og

Mikkel har adgang til at redigere på hjemmesiden.

På Facebook burde der være en gruppe der kan skrive noget. Et er pt. Daniel, Mikkel og keenan. Alle burde

kunne lave opslag udenfor gruppen.

Erik afleverer nøglen når der er ryddet op.

Mekanisk Daniel. 8 medlemmer. Det går godt men der trænger til lidt oprydning. Der er venteliste på ca. 10.

Det er op til kontaktpersonen at årligt kontakte dem på listen for at høre om de fortsat ønsker at stå på

listen.

Tekstil Alla. 8 medlemmer. Ingen på ventelisten.Atelier Marianne: 10 medlemmer som er passende. der er 9 på ventelisten. Der skal skiftes vask.

Træ og metal Klaus: 8 medlemmer og kender ikke til ventelisten pt. Der er gang i udskiftning af nogen

maskiner m.m.

Flex Poul: 9 medlemmer kender ikke ventelisten.

Tog Mikkel: 15 medlemmer ingen venteliste. Nye medlemmer skal gennem en to måneders prøvetid før de

kan blive medlemmer i togklubben.

Nogen af værkstederne mødes hvert halve år for at koordinere lokalets aktiviteter.

Poul nævner at der stadig mangler stikkontakter i flex.

Det er muligt at se medlemmernes aktivitet i porten.

Med den nye årlige betaling vil der nemmere blive ryddet op i hvem der har adgang.

Port den binder fortsat. Det er muligt at komme ind men det kræver et særligt håndelag. Klaus og Daniel

kigger på det.

Udmeldelse det er kontaktpersonen der sender besked til kasseren som deaktiverer port og sender mail om

retunering af nøgle gebyr. Nøglen afleveres i postkassen og retuneres til nøgleskabet af Daniel eller Mikkel.

Evt. Vi regner kort på det beløb til disposition for værkstederne.

Bestyrelsesmøderne er planlagt.

Arbejdsdag bliver: 26. maj og 25 august

Mht. loppemarked i prismen må folk selv vise interesse hvis de ønsker at deltage.