Referat bestyrelsesmøde 10-08-2016

Tilstede: Jens, Lene, Daniel og Erik.

Afbud: Jan, Cathrine og Mikkel.

Værkstederne: God aktivitet på alle værksteder. Venteliste på atelier.

Økonomi : Flot regnskab. Har givet mulighed for bl.a. indretning af nyt køkken på 1.sal.

Enkelte medlemmer skal rykkes – har endnu ikke opfattet kontingentforhøjelsen fra april 2015.

Mødekalender : 

Bestyrelsesmøde d. 5/8-16 og 16/11-16. Vi mødes kl. 19.00.

Der indkaldes til fælles arbejdsdag  (Der udsendes fælles indkaldelse til alle medlemmer.)

Lørdag d. 8/10 kl. 10- 16.00. Opgaver: Murene i gården. 

Gulv i køkken 1.sal, samt almindelig oprydning. 

Der er grillpølser, kaffe, øl og vand. Familien er naturligvis velkommen.

Jens