Referat bestyrelsesmøde 16-11-2016

Tilstede: Jens, Lene, Daniel, Erik, Cathrine.  Afbud: Mikkel og Jan og Niels.

Orientering:

Har deltaget i møde med Østamager lokaludvalg – på Kofoed skole.

Vi har problemer med vores fjernvarme. Ikke varme nok i alle værksteder.

Dette ordnes i næste uge. Niels har kontaktet kommunens vedligeholdelses afd.

Jens har lavet aftaler med dem i den kommende uge – reparationer pågår, så der kan være perioder uden varme.

3 medlemmer deltog i loppemarked i Prismen d. 23 oktober. Hyggeligt – solgte ikke meget.

Træ-og metal: 9 medlemmer – vi skal snart have venteliste…

Mekanisk: Har plads til et par stykker mere. Der gøres et godt arbejde for at få værkstedet til at være værksted – og ikke bare garage.

Atelier: Fyldt op- 18 medlemmer. Golden Spike – intet nyt er forhåbentlig godt nyt.

Flex –fungerer fint. Sy-værksted: 4 medlemmer – kan bruge flere.

Regnskab: Det foreløbige regnskab ser virkelig godt ud – primært fordi vi nu har 60 medlemmer – og tilsyneladende har sparet på varmen (Hvilket nogle medlemmer har bemærket)

Jens bestiller nye nøgler og kort.

MøderAlle afholdes onsdage kl. 19.00 i v-huset.

Generalforsamling 2017: Afholdes onsdag d. 22.februar.

Bestyrelsesmøde (formøde)  onsdag d. 8. februar.

(Bl.a. underskrive regnskabet for 2016. Og forberede generalforsamlingen.)

VH Jens