Referat bestyrelsesmøde 08-02-2017

Tilstede : Jens, Daniel, Mikkel, Erik og Lene.

Dagsorden :

Forberedelse af generalforsamlingen d. 22.februar.

Regnskab og budget.

Låsesystem.

Evt.

  • Generalforsamlingen :

Mødelokale og kaffe/the og kage bestilt. Foreslå at Mikkel er dirigent/Jens er referent.

  • Regnskab og budget:

Lene havde revideret regnskab og budget efter ind-put fra bestyrelsen, og der var enighed om at det reviderede  var fint . Lene udsender dette til medlemmerne – på vores hjemmeside og på Facebook. Endvidere en lille reminder om tid og sted for generalforsamlingen.

  • Vi har besluttet en arbejdsdag i det nye år: Det bliver søndag d. 21.maj kl. 10-15.00. Bestyrelsen blev enige om at arbejde videre med et system – se www.acct.dk (tror jeg nok) Mikkel ansvarlig.
  • Evt:

Jens kontakter Niels m.h.t håndværkere :vvs’er til utæt rør på kontoret og porten skal laves – den binder. (Det er gjort)

Bestyrelsen møde ½ time før generalforsamlingen.

VH Jens