General forsamling 2017

Referat af Generalforsamling Værkstedshuset i Hannovergade, 22.februar-2017.

Dirigent Erik Christiansen Referent: Jens Lorentzen 12 deltagere

Bestyrelsens beretning.

Velkommen – som noget nyt afholder vi generalforsamlingen i Kvarterhuset – der er mere velegnede mødelokaler end vores egne.

Som helhed har vi haft et godt år i v-huset. Vores medlemstal har været stabilt omkring de 57-58 medlemmer, hvilket betyder at vi har haft en fornuftig økonomi. Og der har vist heller ikke været de store problemer med at benytte huset.

Vi lejer jo huset ved Københavns kommune, og de står for vedligeholdelsen af huset. I år har vi haft besøg af håndværkere i forbindelse med gårdbelysning, reparation af varmesystemet og porten. Og ikke mindst et nyt tag på den ene bygning. På tirsdag skal der udskiftes et par vandrør – derfor kan der nogle timer uden vand om formiddagen. I øvrigt har vi anden glæde af samarbejdet – Niels er vores kontaktperson. Vi har gratis adgang til deltagelse i loppemarkeder i Prismen – hvilket vi har benyttet os en del af. Jeg har deltaget i møder med Amager Øst Lokaludvalg hvor vi har været med til at formulere ønsker til fremtidens Øst-Amager.

På sidste generalforsamling nedsatte vi 3 udvalg: Ombygning af sy-køkken udvalg. Markedsføringsudvalg og Aktivitetsudvalg. Med forskellig succes.

Vi fik flyttet køkken fra sy-værkstedet til entreen på 1.sal. Opsat et lille te- køkken med Ikea elementer. Det fungerer meget fint – og sy-værkstedet slipper for madlugt og et rend af folk der bare skal lave en kop kaffe.

Aktivitetsudvalget: Vi måtte aflyse sommerfesten –der var for få tilmeldte. Men…..Vi havde en meget hyggelig arbejdsdag i maj. Og det agter vi at gentage i år. Vi har besluttet at det skal være søndag d. 21/05 kl. 10-15. Nærmere information om dagen når vi nærmer os datoen.

Markedsføringsudvalg: Tror vi har deltaget 2 gange i loppemarked i Prismen. Men den vigtigste faktor i markedsføring er jo os selv – fortæl til venner og bekendte at vi eksisterer. En kort periode i slutningen af 2016 havde vi venteliste på et par værksteder. Det er faktisk en ønskesituation – for så har vi medlemmer nok til en god økonomi.

Alt i alt – det har været et godt år.

Jeg vil ikke sige meget mere. Har I spørgsmål er I velkomne til at stille dem nu til mig.

Jens Lorentzen

Regnskab og budget.

Lene fremlagde regnskab og budget. Det blev godkendt.

Der var nogen diskussion om antal medlemmer på de enkelte værksteder. Enighed om at bestyrelsen skal gribe ind hvis antal medlemmer på det enkelte værksted ikke svarer til værkstedets kapacitet.

Vær opmærksom på at de enkelte værksteder kan søge om midler til forbedringer.

Under budget orienterede Mikkel om nyt låsesystem der kan betjenes fra mobiltelefon med SMS elle opringning. Mikkel arbejder videre med forslaget indenfor den budgetramme som bestyrelsen har udstukket.

Kontingent : Fortsat 230,-kr om måneden. Medlemmer bedes sikre at betalingen sker den første i måneden. Enten måneds –eller kvartalsvis.

Valg:

Formand: Jens Lorentzen genvalgt.
Erik Christiansen genvalgt.
Suppleanter til bestyrelsen: Rebekka Wichmann og Anne Dinesen Revisor: Lars Hansson. Suppleant: Anette Hedegaard.

Udvalg:

Et udvalg fortsætter. Aktivitetsudvalget har bl.a. til opgave at arrangere arbejdsdag/hygge søndag d. 21.maj.

Bestyrelsen:

Formand: Jens Lorentzen
Næstformand: Mikkel Fog Päevatalu Bestyrelsesmedlemmer: Erik Christiansen Regnskabsfører : Lene Weiss
Kasserer: Daniel Nielsen.
Suppleanter: Rebekka Wichmann og Anne Dinesen.

Evt.

Fremover vil vigtige meddelelser blive ophængt på døren til kontoret, samt på opslagstavlen i vores the-køkken på 1. sal.

Endvidere vil mødereferater blive lagt på vores hjemmeside og på Facebook. Janus vil sammen med Niels kigge på vores pjece – evt. nyt layout.

Der var forslag om lille overdække til gården, så man kunne gå tørskoet og male eller save.

Det er et fælles ansvar at fortælle om v-huset og dermed tiltrække nye medlemmer. Brug evt. også Facebook og dit netværk.

Husk også at rengøring er et fælles ansvar – sving kosten engang imellem 🙂 Ref. Jens Lorentzen