Referat bestyrelsesmøde 22-03-2017

Afbud : Erik Christiansen.

Deltagere: Jens, Mikkel, Lene, Daniel og Anne.

Dagsorden:

·       Aktuelt: Meddelelser sendes til hele bestyrelsen – inklusiv suppleanter.  Svar fra Ama’øst. De vil gerne skrive en artikel om os – i næste nummer af avisen. – 19.maj. Bestyrelsen orienteres om besøget – vil gerne fremvise et aktivt hus. 

·       Økonomi. Herunder Nordea- og fuldmagt m.v.  God økonomi. M.h.t. fuldmagt til Nordea fik vi underskrevet de fleste papirer – Jens og Lene ordner det sidste i Nordea torsdag.

·       Låsesystemet – status: Er indkøbt – Mikkel og Daniel installerer og afprøver.

·        Indkomne forslag:

·       Atelier: Fik båret bord op. Atelieret indkøber knager og 3 lysskinner. Herefter kontakter Jens elektriker der monterer skinner og to ekstra stikkontakter.  Medlemmerne på værkstedet fjerner selv træ-skab og sætter hylder op hvor det er ønsket. Mikkel skaffer OH-projekter. 

·       Sy-værksted. Der indkøbes 10 stk. skabe fra Ikea – med 3 stk hylder til hver.  Jens indkøber og sætter brandslukker op.

·       Tog-klubben. Der er bevilliget 3500,-kr fra den nye investeringspulje. Til LED lysskinner.

·       Mekanisk værksted: I orden at batterier er monteret på motorcyklerne. Batterier skal være under opsyn når de lades op.

·       Årsplan: Husk at notere i kalenderen.

Bestyrelsesmøder:  Altid onsdage kl.19.00. Vi mødes i sy værkstedet.

D.   10/5-17, 

D.     9/8-17,

D.   4/10-17,

D. 13/12-17,

D.   14/2-18,

Generalforsamling: Onsdag d. 21/2-18 kl. 19.00.   Kvarterhuset. 

·       Eventuelt.

Referent: Jens