Referat bestyrelsesmøde 10-05-2017

Tilstede: Jens, Lene, Daniel, Erik, Anne, Rebekka og Ramona.

Referent : Jens

Almen orientering

Niels ville have deltaget – hans sidste møde med os da han går på efterløn. Tak for godt samarbejde til Niels.

Besøg af journalist fra Amar,røsten – han var meget begejstret – artikel om huset i næste nr. i begyndelsen af juni.

Dagsorden

  1. Sy-værksted: Noget livlig diskussion om antal pladser på værkstedet. Facta : der er bestilt elektriker og vvs,er. Og der bestilles 10 skabe. Enighed om at der opstilles 8 skabe, og at vi så samlet vurderer om der kan være 10 stk. Hvis ikke kan de sidste skabe bruges andre steder i huset.
  2. Nyt adgangssystem Acces. Installeret af Daniel og Mikkel. Og det fungerer. Der udsendes en meddelelse til medlemmerne om muligheder og brugen af systemet.                                                         
  1. Fælles arbejdsdag. Det praktiske: Jens indkøber, pølser, brød, øl, vand, kaffe m.v. Bestyrelsen mødes ½ time før på dagen.
  2. Regnskab – økonomi. Lene fremlagde – fin økonomi.
  3. Forslag om midler til mekanisk værksted – indkøb af reoler og lift til værkstedet blev godkendt. 
  4. Sy-værkstedet har fået bevilliget rammebeløb til støvsuger: 400,-kr.
  5. Evt.                                                                                                                                 Længere diskussion om holdninger til brug af værkstederne. Enighed om at der skal være plads til forskellig anvendelse af værkstederne.  Og meget mere.

Jens