Referat bestyrelsesmøde 09-08-2017

Tilstede: Jens, Mikkel, Lene, Daniel, Erik, Rebekka og Anne 

Aktuelt: 3 nye medlemmer. Lene på atelieret, og Jan og Kenan på træ-og metal.

Så vi er aktuelt på 62 medlemmer.  

Jens, Erik og Daniel har ryddet op i gården og kørt på genbrug.

Rosa er vores nye kontakt til Kbh’s. kommune. Jens kontakter hende med henblik på fremtidigt samarbejde.

Nye medlemmer skal have kontakt med kontaktpersonen på værkstedet inden endeligt medlemskab.  

Kontaktpersonerne opdateres på aktuelt medlemstal.

Køkkenet er efterladt i en dårlig tilstand – alle skal vaske op efter sig – og rydde op. Ikke bare lad tingene stå i stativet.

En rundgang på værkstederne gav indtryk af en netop overstået ferie. Der er dog rykket især på mekanisk og sy-værksted.

Jens opfordrede bestyrelsen til at begynde at se sig om efter en ny formand – ønsker evt. at blive afløst på generalforsamlingen i februar. Evt. emne fra nuværende bestyrelse. Forslag om at kontaktpersoner fremover viser rundt sendes ud til kontaktpersonerne. Lene retter tekst på hjemmesiden.

Økonomi: Lene gennemgik økonomien. Vi har en meget fin økonomi – skyldes det gode medlemstal.

Daniel udsender beslutninger omkring kontaktpersoner på de enkelte værksteder.

Ref. Jens