Referat Bestyrelsesmøde 13-12-2017

Tilstede: Jens, Mikkel, Lene, Daniel, Erik og Rebekka.

Værkstederne:

Generelt – god stemning. Mange initiativer i gang: Træ-og metal samt Flex har haft  oprydningsdag. 

Togklubben har haft åben hus – med flere interesserede deltager – måske nye medlemmer. Aktuelt har de 11 medlemmer.

Atelieret har 14 medlemmer – iværksat belysnings- projekt. Møde med elektriker 19/12. Lene er kontaktperson igen.

Mekanisk værksted. Fungere fint som værksted – overvejer at indkalde til fælles dag en gang ugentlig. Fællesprojekt på gammel ”riskværn”. (Kan ikke huske om det er en Honda, Kavasaki eller Yamaha – eller noget helt andet)  ☺.

Syværkstedet – Dejlig arbejdsro på bagsmækken.   Husk: Et skab pr. medlem!

Økonomi : Vi har igen haft et godt år med mange medlemmer – og venteliste på flere værksteder. Det betyder at vi fortsat kan have en pulje penge, som værkstederne kan søge til nye formål. 

Generalforsamling 2018.

Afholdes i Kvarterhuset med lille anretning som sidst (Kaffe, The og kage) Jens bestiller…..

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 21.marts kl. 19.00.                                                                   Jens indkalder – fremsender dagsorden til bestyrelsen medio januar.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14.januar kl. 19.00 i Hannovergade / sy-værkstedet.

Evt.

  • Jens Lorentzen stopper (d.d.) efter eget ønske som formand for bestyrelsen.
  • Bestyrelsen indsætter Mikkel (næstformand) som ny formand. 
  • Som ny næstformand udpeger bestyrelsen Erik Christiansen. 
  • Jens fortsætter som alm. medlem af bestyrelsen.
  • Forslag om indkøb af industristøvsuger, samt metro-vandvarmer i Træ-og metal værkstedet konkretiseres. Endelig forslag fremsendes til bestyrelsen efter indhentet tilbud.

Ref: Jens