Referat bestyrelsesmøde 30-10-2019

Tilstede: Mikkel, Erik og Daniel – og Rebekka kom senere.

General forsamling skal afholdes inden udgangen af Februar 2020, dato er sat til 12/2-2020 kl 19:00.
Erik reservere lokalet. Indkaldes sendes inden 12/1-2020.
Der skal bl.a indskrives nye vedtægter baseret på lejekontrakten.

Beretninger/Siden sidst: Lene har trukket sig fra bestyrelsen. Vi har 2 suppleanter, men da Daniel sendte besked ud kom han til at sende til den ene, som ikke længere er medlem. Daniella indkaldes ved næste møde.

Opdateret hjemmeside og oprydning i data. Vi forsøger standardisere diverse adgange.

Radiatorer efterset dags dato, to termometer skiftet.
Den ene radiator i tekstil er stadig for varm.

Inddækning omkring taget i Atelier drypper. Da det er taget udvendigt skal Kvarterhuset ind over.
Erik snakker med dem indenfor nogle dage.

Økonomi: Der udarbejdes økonomi skema inden næste møde. Hvor der præsenteres regnskab og budget 19/20. pt. ok med medlemmer.

Næstemøde er: 8/1-2020 – hovedsageligt planlægning af general forsamling.