Referat bestyrelsesmøde 2-12-2020

Fremmødte: Erik og Daniel, Lene har givet input via mail.
Nyt fra værksteder:
Mekanik: kontoret er inddraget og der er indrettet værksteds bord , derved mere plads på gulvet.
Træ og metal: Kenan ikke fremmødt, via mail, to udmeldinger, der forventes tre nye til januar, da der omrokeres på værkstedet.
Tekstil: et nyt medlem, i alt er de 4, der opfordres til flere.
Atelier: kører der er en del medlemsomsætning. 
Golden spikes: alt køre som det skal
Flex: 7 af 8, 1 ledig plads, ingen venteliste

Medlemsstatus:
pt 51 medlemmer, lige i underkanten, men der er udsigt til enkelte flere rundt omkring.

Økonomi og regnskab:
Vi kommer til at ramme lidt under budget som det går nu. Der er penge på kontoen men der skal strammes lidt ind i forhold værkstedsønsker 

Forslag fra træ og metal om materialer for 2500,- til indretning af ekstra plads, imellem tiden har Kenan skaffet noget træ, men der bevilges penge til bordplader.

Mødet hævet kl 19:35