General forsamling 2021

24/2-2021 online på v-hus.dk kl 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Halvtag mellem mekanik og træ & metal
  2. Lægter på trævæg mod naboen – til kunstnerisk udtryk
  3. Fælles tryklufts anlæg
  4. Wifi/internet
  5. Dørkode/logger ala porten til hvert værksted
  6. Idékasse/diskussion f.eks. på Facebook gruppen
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand i ulige år
 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.
 10. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Mødet blev afholdt online der var 10 deltagere.
Ad 1, Mikkel
Ad 2, Mikkel
Ad 3, Mikkel oplæser det Formanden har skrevet da formanden var forhindret i at deltage. Citat start:

V-hus formandens beretning

Der er ingen tvivl om at der er et emne som vil indgå i alle beretninger i alle foreninger i år, Corona.
Corona restriktionerne startede ca. Med bestyrelsens samling i 2020, og kort fortalt har vi ikke fået nogle retningslinjer fra det offentlige så derfor kan også blive set som at have reageret lidt langsomt.
I bestyrelsen besluttede vi at skrive lidt på Facebook, men vi har ikke decideret taget ekstra forholdsregler da der som regel ikke er mange på samme tid i V-huset.
Vi opfordre stadig til at overholde generelle retningslinjer i samfundet og vær fornuftige med håndsprit og maske når man ankommer eller bevæger sig imellem værksteder.
Når vi holder vores generalforsamling så er alle medlemmer velkomne til at komme med forslag, deltage, osv. samt godkende regnskab og budget.
Vi har I senere år regnet med et gennemsnit af medlemmer over årets gang på 54 medlemmer i alt – dette har i de år jeg har været medlem været stærkt drevet af mange medlemmer i Atelier, og lige under 10 medlemmer på de andre 5 værkstederDa året startede var der en del medlemmer som er i risikozonen som har holdt sig væk eller på anden måde været inaktive, dette resulterede desværre i et faldende medlemstal i et værksted, da vi i sommers fik en ny kontakt person på værkstedet kom der mere pres på antallet i det givne værksted, og jeg vil gerne takke Tine Liljefors for at have genetableret medlemstallet i Tekstil.Da vi kunne se medlems tallet faldt opfordrede vi diverse andre værksteder om at gøre plads til lidt flere medlemmer, også for at sørge for at i fremtiden det ikke skal hænge eller falde på et værksted. Så i et forsøg på at få lidt flere ind har diverse værksteder flyttet rundt, ryddet op og derved fået plads til 1, 2 eller 3 flere medlemmer end før 2020, og disse kontakt personer skal også have en stor tak for at tænke kreativt og forhåbentligt sikre et mere stadigt medlemstal fremover.Jeg vil også gerne lige påpege at mange af de problemer vi som bestyrelses har døjet med er små “dumme” ting, så som “opvask står lang tid”, “der bliver røget på værkstedet” og nogle medlemmer som udnyttede vores venlige tilgivende medlemmer, dette blev for meget for et værksted i 2020 – lidt som vi antog så var der tale om 1 medlem, som havde 2 andre familiemedlemmer med i foreningen som udnyttede dette. Jeg vil gerne fortælle fremtidige bestyrelser og kontakt personer – lad jer ikke kue, et dårligt æble som bliver for længe ødelægger den gode stemning og det smitter af, ikke kun på det værksted men også andre.Så derfor må i gerne have dette for øje, allerede den dag i viser rundt – hvis dem i viser rundt ikke virker som nogen man vil dele værksted med, så sig “nej ellers tak” fremvsiningen er ikke kun en åben invitation men også en vurdering om de vil passe ind i fællesskabet – og det budgeterede medlemstal er ikke helligt, et eller flere dårlige medlemmer får flere gode til at flytte – så lad ikke et dårligt/udnyttende medlem blive for lang tid hvis de endeligt er kommet ind.Her til denne opfordring vil jeg gerne opfordre alle kontakt personer om at holde gang i værkstederne – lav en Facebook gruppe, hold fælles aftener eller lignende, bare for at holde/skabe kontakten. I har som værksted ansvar for den gode stemning – bestyrelsens arbejde er at sørge for husleje, udendørs pleje samt, den til tider lidt træge, kommunikation med kommunen.Det er hermed ordene fra formanden.

Citat slut.

Efterfølgende meldes tilbage fra medlemmerne at det var godt at få styr på de problemer der har været i løbet af året. Desværre er der problemer med at få gjort rent på WC og køkken. Vi skal have fundet en løsning der kan fungere fremadrettet.

Ad 4, Lene gennemgår regnskab og budget. Det forklares hvordan forskellige gebyrer spiller ind i det samlede regnskab. På udgifts siden er det primært husleje, el m.m.

Det hele ser ud til at kunne hænge fint sammen med de justerede poster i årets budget.
Der spørges ind til varmeforbrug. Det er stabilt

Ad 5 1, Kenan forklarer at der ønskes et halvtag Erik og Kenan tager det videre omkring Rosa i kvarterhuset.

Ad 5,2, Kenan finder det oplagt at man benytter den træ væg der ind til naboen til at ophænge cykel, lærred eller lignende på til maling fx med spray maling. Lægterne der tales om er for at beskytte det nuværende træ væg mod alle de skruer der måtte komme over tid.
Det nævnes at der lige skal flyttes noget affald. Erik forklarer at grundet stilladsarbejde m.m. i gaden har det været umuligt at få en container ind. Vi kan køre det væk selv.
Kenan går videre med opgaven

Ad 5, 3+4+5, Der er tale om nogen gamle forslag der vist har sneget sig ind ved en fejl. Vi snakker lidt om bla. Internet men savner viden om der er et ønske blandt medlemmerne. Se næste punkt.

Ad 5, 6, Jan ønsker at finde en metode til at kommunikere mellem medlemmerne fx for at undersøge behov i huset. Vi mangler en metode til at afsøge den type behov. Facebook er ikke en optimal platform så Jan vil undersøge andre løsninger og gerne stå for denne opgave i første omgang.

Ad 6 og 7, Lene gennemgår budgettet og med de forudsætninger der er sat, kan kontingentet holdes på det nuværende niveau.

Ad 8, Daniel genvælges som formand.

Ad 9, den øvrige bestyrelse genvælges også og Marga og Nik bliver ny suppleanter.

Ad 10, Der var ingen revisor kandidat til mødet men efterfølgende har Sidsel meldt sig til denne post. Tak.

Ad 11, Et medlem har oplevet en del plast ting smidt i det grønne buskads i gården. Det opfordres til at holde øje med dette så vi måske kan finde ud af hvem der kaster det fra sig.

Taget i atelier er fortsat utæt. Erik har allerede kontakt med Rosa i forhold til dette men der er ikke sket noget endnu.

Der er flere der ikke er tilfredse med rengøring i fælles areal dvs. køkken og de to toiletter. Det foreslås at lave en turnusordning mellem værkstederne for rengøring minimum 2 gange på en måned. I første omgang tager Kenan marts og Marga tager april. Der vil komme mere ud om dette når det er sat i system.