Referat bestyrelsesmøde 28-4-2021

Fremmødte: Daniel, Erik, Kenan, Lene & Mikkel
Nyt fra værksteder:
Mekanik: Nyt medlem (Henrik) – 4 på venteliste
Træ og metal: Alt fint. Ventelisten indeholder 4, nogen af dem vil lave cykler, vi mener ikke der er plads til flere med cykler. 
Tekstil: intet nyt
Atelier: Lene har ikke været i Atelier fornyeligt – har indtryk der er nogle få som kommer regelmæssigt.
Golden spikes: Mere aktivitet, 1 nyt medlem og 2 nye hangarounds
Flex:

Medlemsstatus: Vi er pt 57, det er er en fin fremgang
Et medlem betaler stadig konsekvent 50 for lidt om måneden. Hun er nu lukket ude fra porten indtil det er bragt i orden

Økonomi og regnskab: Vi overholder budget, vi lander tæt på nul i overskud (der var budgetret med mindre underskud) – vi har ikke råd til større udfoldelser men der er penge til mindre indkøb/vedligehold, pga det lidt højere medlems tal.

Skralde problematik debatteret og informeret. Daniel kontakter formand i ejendommen efter aftale med Københavns Kommune, vi vil fremover kun have dagrenovation. Men vi er også underlagt vi SKAL affaldssortere – Det vil sige : plast, pap, papir, glas metal skal bortskaffes selv (f.eks. tage det med jer når vi går fra værkstedet) – vi betragtes som erhverv og alternativet på at folk selv tager affaldet med sig er at vi må betale for erhvervsaffald (ca. 2.000 kr/måneden) og det er vi ikke i stand til: ALLE medlemmer bør være bevidst om dette.

I forhold til general forsamlingen blev det forslået at lave halvtag foran træ & metal således at man lettere kan stå udenfor og arbejde i bl.a. regn – Erik og Kenan kigger på en let løsning (vi må ikke sætte en permanent løsning op).

Gården – vedligehold og trivsel: Et medlem har udtrykt interesse for at vedligeholde og udvikle gården – det er godkendt, vi har ikke noget særligt budget og ønsker ikke et decideret “gårdlaug” men opfordre bestemt til at folk kan udfolde sig kreativt i gården. Budget/regnskab godkendes af bestyrelsen – Gården er fælles på tværs af værkstederne.

Cykler i gården: Der er nu hvertfald 3 medlemmer som opbevare cykler og scootere i gården som parkering (mere end et køretøj) – det er ikke meningen. Gårdens cykel parkering er til at parkere når man er i værkstedet – vi ved nogen har hobbyer som gør at man har behov for at parkere en cykel i længere periode – men det er ikke ekstra lager plads.