Referat bestyrelsesmøde 10-6-2021

Fremmødte: Daniel & Lene
Nyt fra værksteder:
pga fremmødet var der ikke helt overblik

Medlemsstatus: Vi er 58, der er en der ikke har betalt i denne måned. Det må siges være flot.

Økonomi og regnskab: Vi holder budgettet, har ikke haft de store udgifter – dog har vi ikke modtaget husleje opkrævning siden marts, Lene skriver til Rosa og høre om vi kan få opkrævningerne mere regulært.

Fælles arbejdsdag: Søndag 20/6 kl 11:30 – https://www.facebook.com/events/1762848533897736/ Der er ikke de store opgaver efter storskraldet blev fjernet og der blev ryddet op i opbevarede cykler – vi forventer almindelig oprydning og rengøring.

Andet: Der er d.d. observeret rotte i gården af nabo’en, der har været en rotte mand fra KK på besøg, sammen med naboen men der er ikke konstateret rotte hule/bo. Hvis man observere rotter skal man, som alle andre steder i København, anmelde det.
Der er observeret fugt mellem væg og loft på atelier (ikke loft ruder) – Erik gøres opmærksom på det i hans allerede igangværende kontakt med Rosa.