Referat bestyrelsesmøde 18-08-2021

Fremmødte: Kenan, Mikkel & Daniel
Nyt fra værksteder:
Mekanik: intet nyt
Træ&Metal: intet nyt
Tekstil: Der aktivitet fra de tre nye – men intet rapporteret, dejligt at se.
Flex: Ingen kommunikation fra kontakt person (Nis – svare ikke på mails) – der har været en ny medlems forespørgsel, men Nis har ikke reageret.
Atelier: Der er daglig aktivitet
Golden spikes: God aktivitet – et nyt medlem siden sidst. Et nyt potential medlem på vej samt en som snart forlader.

Medlemsstatus:
58 medlemmer pt. gode betalere

Økonomi og regnskab:
Ser fornuftigt ud – der er mindre poster der bør afvikles (atelier 200,- for salg af maling)

Andet:
Fjernvarme var der glemt at slukke sommerventil, Aage bliver bedt om at kigge på det, og der bør printes nogle skilte op for at minde os om at åbne/lukke denne ventil hvert halv år.
Skraldespande – husk at sortere ordentligt. kun dagrenovation og bio, alt andet skal tages med væk fra V-huset.
Der vil forespørges om vi kan skifte adresse til 10A og 10B for at forhindre forvirring i forbindelse med renovation, renovering.
Måske skulle vi invitere Rosa med til bestyrelsesmøde. for at ensrette kommunikation samt en masse små bygnings punkter der gerne skulle løses.

Mødet hævet kl 19:40