Referat bestyrelsesmøde 20-10-2021

Fremmødte: Kenan, Erik, Daniel

Nyt fra værksteder:

Træ og metal: ikke så meget aktivitet. Pga ferie.
Mekanik: alt køre som det skal.
Tekstil: der er kommet en ny til. De er nu 8.
Flex: der har været kontakt med Nis, men der er meget lav aktivitet.
Atelier: der er stadig daglig aktivitet. Intet at bemærke

Golden spikes: de er ugentligt ser ok ud.

Medlemsstatus: vi er nok stadig 58 medlemmer

Økonomi: Lene skriver økonomien er god. Regnskab foreligger ikke på mødet.

Andet:

Erik har vist en fra Radius rundt – alt er ok, vi har ihverfald ikke derefter.
Kenan foreslår vi laver et opslag omkring muligheden for at have bod på Prismen. Erik er kontaktperson.
rosa inviteres med til næste bestyrelsesmøde den 8/12.
Mødet er afsluttet 19:21