Konstituerende bestyrelsesmøde

7 Marts kl 19 afholdt i Mekanik.

Fremmødte var: Daniel, Mikkel og Poul.

Referat fra GF:
Godkendes og sendes til medlemmer med info om de planlagte møder (se senere punkt).

Sekretær:
Et bestyrelsesmedlem tager sig af mails og kommunikation/Vidersendelse.
Mailen har haft samme kodeord i over 10 år og der har været en del miskommunikation i seneste år – derfor er det sekretærens rolle at tjekke mails regelmæssigt.
De andre bestyrelsesmedlemmer har adgang til mailen men forventes ikke tjekke den regelmæssigt.
Kodeordet er aftalt i bestyrelsen
Den tilgås her: https://mail.one.com/
Og sættes op således: https://help.one.com/hc/en-us/sections/115001513365-Email-setup
Mailen er ryddet op, således at Poul starter med en “tom” mailboks gældende for 1 januar og frem det næste år.
Yderligere henviser bestyrelsen til at al kommunikation om indkøb, ændringer af hus mv. kun kan godkendes via brug af mailen, ikke via direkte kontakt til bestyrelsesmedlemmer – der skal dokumentation på beslutninger.
Daniel har sat op og informeret.

Kassere – Dinero:
Det blev diskuteret omkring brug af Dinero til brug af regnskab, og besluttet vi overføre vores regnskab herover.
Dette medføre at regnskab og medlemslister skal overføres til platformen -Daniel gør dette.
Om et år skal det evalueres om vi kan nøjes med gratis udgaven, den betalte udgave koster ca. 3500DKK/år.
Kassere rollen er ikke besat endnu – Daniel vil snakke med Kenan om de kan overtage opgaven i det næste år i fællesskab indtil næste års general forsamling – hvor kasseren er på valg.
Det skal være nemt at overtage -derfor Dinero valgt.

Rengøring af toiletter:
Daniel finder 3 tilbud og sender resultatet rundt i bestyrelsen
Erhvervs affalds håndtering 
Mikkel kigger på det – undersøger muligheden for mulighed – 2 gange årligt, samt info om de nye genbrugs stationer i nærområdet til mindre ting.

Årets bestyrelsesmøde datoer:
Onsdag 10 maj – Bestyrelsesmøde i Tekstil – Tema: Arbejdsdag 1 i 2023 skal planlægges
Onsdag 5 Juli – Bestyrelsesmøde i Atelier – Tema: 
Onsdag 6 September – Bestyrelsesmøde i Jern og Metal – Tema: Arbejdsdag 2 i 2023 planlægges
Onsdag 1 November – Bestyrelsesmøde i Flex – Tema: Årsafslutning
Onsdag 10 Januar – Bestyrelsesmøde i Tog klubben – Tema: Generalforsamling
Generalforsamling 2024: 28 feb

Evt:

Behov i værkstederne konto:
Kontakt personen skriver til bestyrelsen på mail om ønskerne således at der er enighed i værkstedet om indkøbet og bestyrelsen skal kunne stole på at emnerne for fælles interesse.
Debat omkring ejerskab og afskrivning evt mulighed for at medlemmerne kan tilbage købe materialet ved nedlæggelse af værksted – dette skal undersøges nærmere fremover.