Bestyrelsesmøde 10-05-2023

Deltagere var: Daniel, Poul, Kenan og Mikkel.

Det har været møde blandt kontaktpersonerne. Det var et godt møde. Der blev afklaret en masse spørgsmål. Der var snak om et gård udvalg der ville stå for planter m.m. der var tre der gerne vil deltage.

Affald

Vi diskuterer hvordan vi fremadrettet styrer affald i huset og bliver enige om at vi fjerner de to spande i gården som angiveligt er naboens. Derefter skal alle værksteder selv skaffe sig af med affaldet.

Mikkel laver skilte og hænger op på værkstederne. Efterfølgende fjernes spandene.

Kasserer Keenan.

Mangler stadig adgang til medlemslisten og bank. Det forventes løst snarest. Daniel er på sagen.

Det ville være dejligt hvis vi kan få medlemslisten og venteliste ind i Dinero. Desuden hvis kontaktperson for hvert værksted kan opdatere deres medlemmer. Den betalte version kan nogen smarte ting bla. WordPress integration.

Sekretær Poul.

Vi skal have formuleret en procedure for håndtering af ind og udmeldelse smat opdatering af døren.

Det går fint med at sende mails videre til de relevante personer.

Der vil fremadrettet også blive sendt en kvittering til afsenderen.

Arbejdsdagen 

Det bliver 3. Juni. Kl. 10

Opgaver:

Tømme skrald/rydde skur og køre bort

Skifte udendørs belysning

Gårdlaug kan sætte igang

Værksteder kan også rydde op

Vi spiser fælles fx. Pizza eller lignende efter fremmøde.

Indkøb til værksteder

Værkstederne sender deres forslag til bestyrelsen som behandler dem ud fra kriterier om det gavner oplevelsen/funktionen i værkstedet.